บริษัท บุญศิริ ไดคัท แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด (Boonsiri DieCut & AutoPart )
 
 

  การบริการ

    A. งานประเภทไดคัท ( DieCut )

    ราคาของแม่พิมพ์ตัด เราคำนวณจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจริงโดยสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้ 


   1. ความยาวมีดที่ใช้ โดยแปรผันตาม

        - ความสูงของมีด เช่น 23.8 , 32 , 40 mm.

        - ความหนามีด เช่น  2pt |(0.71mm), 3pt |(1.05mm) , 4pt |(1.42mm) ,6pt |(4.26 mm)

        - ชนิดของมีที่ใช้ เช่น เส้นตัด , เส้นปรุ , เส้นพับ , เส้นทับรอย , เส้นกระทุ้ง ,ตาไก่ (Punch)

        - ยี่ห้อ เช่น Bohler , Viking , Tsukatani ,Nakayama


   2. ขนาดพื้นที่ของวัสดุที่ใช้ทำฐาน โดยจะแปรผันตามชนิดของวัสดุ และ ความหนา

       เช่นไม้หนา 15 mm , 18 mm , 20 mm


   3. วัสดุ อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม เช่น โฟมหรือยางดีดเศษ เหล็ก สแตนเลส เป็นต้น


   4. ความยากง่าย ของแบบที่จะ ทำการผลิต

 

    ประเภทไฟล์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ( Receiving Order)

       1. ไฟล์ข้อมูล หลายรูปแบบเช่น  – dxf ,  dwg , PDF plot 1-1 Scale

       2. บล็อกแม่พิมพ์ตัวอย่าง กรณีมี แม่พิพ์ ตัวอย่าง

       3. นำชิ้นงาน ตัวอย่าง พร้อมรายละเอียด รูปแบบการจัดวาง ( Cavity )

 

    ระยะเวลาการผลิต (Lead Time)

      เราสามารถผลิตโดยใช้เวลา 1-3 วันหรือน้อยกว่า

 

  B.  งานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และ พาร์ทชิ้นงานตัด

       ประเภทไฟล์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ( Receiving Order)

       1. แจ้งขนาดของ ชิ้นงาน พร้อม CAD File  ที่ต้องการ เช่น Dimension พาร์ท ที่จะตัด

       2. แจ้งชนิด Material และ สเปค ที่ต้องการ เช่น ผ้า Non-woven 50 g/m2

       3. นำชิ้นงาน ตัวอย่าง พร้อมรายละเอียด ( กรณีมี ชิ้นงานตัวอย่าง )

       4. ระบุจำนวนที่ต้องการ/  ครั้ง หรือ เดือน (Volume /Month)

 

        ระยะเวลาการผลิต (Lead Time)

         เราสามารถผลิตโดยใช้เวลา 1-7 วัน ขึ้นกับความยากง่ายของงาน ***


     

   ระบบควบคุมคุณภาพ (Q.C. )


      การควบคุมคุณภาพเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของเรา ทางบริษัทมีระบบจัดการเรื่องคุณภาพ

      และรับประกันสินค้า ดังนั้นทุกชิ้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการ โดยขั้นตอน

      การตรวจสอบ  เราจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานและบุคลากรที่ทีประสบการณ์

      ในการตรวจเช็ค ดังนี้น งานทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด   ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า

 

          โดย เน้น 3 เสาหลัก ดังนี้


            1. งานเสร็จไว

            2. คุณภาพมาตรฐาน

            3. การจัดส่งตรงเวลา

 

        “ Think Quality and Service Mind “