บริษัท บุญศิริไดคัท แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (Boonsiri DieCut & Packaging )
 
 

ประวัติบริษัท

    บริษัท บุญศิริไดคัท แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัดได้เปิดดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดย ครวบครัว

 "บุญศิริ "หลังจากที่ลูกชาย จบการศึกษา  ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ก็ได้เข้าทำงานในอุตสาหกรรม การตัดและ

ขึ้นรูปชิ้นงาน

        

        ทั้งงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Seating ), เครื่องมือแพย์ ( Medical Decvice) และ

สิ่งทอ(Garment ) เป็นเวลานานกว่า 10 ปี  

       ส่วนน้องชาย หลังจากจบ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้า ทำงานทางด้านการทำ 

แม่พิมพ์ตัดในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเลคทรอนิกส มานานกว่า 7 ปี   

      นอกจากนี้ยังมีพี่ชาย ผู้ที่คลุกคลี อยู่ในวงการทำไดคัท สำหรับงาน บรรจุภัณฑ์ อีกกว่า 15 ปี

 

     จากประสบการณ์จากงานที่เราทำอยู่ บวกกับการมองเห็น แนวโน้มของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ตัด

(Diecutting tool/ Die) ที่ยังจำเป็นต้องใช้ และ ที่มีแนวโน้ม เติบโตมากขึ้น เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ประเภท

แม่พิมพ์ตัด (Diecutting Tool /Die)ทุกชนิด เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการ  ผลิตสินค้าต่างๆ

มากมาย  เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์  อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์กระดาษ  บรรจุภัณฑ์

พลาสติก อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  สิ่งทอ  เครื่องประดับ   เรียกว่าครบทั้งปัจจัยสี่ ในชีวิต

ปัจจุบัน  ทำให้เราสามารถเล็งเห็นได้ว่า ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแม่พิมพ์ตัด โน้มสูงเพิ่มขึ้น

เป็นลำดับ

        เราจึงเปิดดำเนินการจัดตั้ง บริษัท บุญศิริไดคัท แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  เพื่อออกแบบ

และผลิตแม่พิมพ์ตัด (Diecutting tool/ Die) สำหรับรองรับ อุตสาหกรรมรถยนต์ ,อิเล็คทรอนิกส์ 

บรรจุภัณฑ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เครื่องประดับ และ อื่นๆ

 

                                             

  เป้าหมายธุรกิจ


     บริษัท บุญศิริไดคัท แอนด์ แพคเกจจิ้ง  ( Boonsiri Diecut & Packaging ) เราจะเป็นผู้นำ

ด้านการออกแบบ และ ผลิตไดคัท(Diecutting Tool /Die) ทุกประเภท โดยเราจะสร้างงาน

ที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยม ราคาย่อมเยาว์ และบริการรวดเร็วฉับไว ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

 

 

“ Think Quality and Service Mind “