บริษัท บุญศิริ ไดคัท แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด (Boonsiri DieCut & AutoPart )
 
 

ประวัติบริษัท

    บริษัท บุญศิริ ไดคัท แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด (Boonsiri Diecut & Autopart Co.,Ltd.)ได้เปิดดำเนินกิจการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดย ครวบครัว "บุญศิริ "หลังจากที่ลูกชาย จบการศึกษา  ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ก็ได้เข้าทำงานในอุตสาหกรรม การตัดและขึ้นรูปชิ้นงาน  

        

 ทั้งงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Seating ), เครื่องมือแพย์ ( Medical Decvice)

และสิ่งทอ(Garment ) เป็นเวลานานกว่า 10 ปี  

       ส่วนน้องชาย หลังจากจบ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้า ทำงานทางด้านการทำ 

แม่พิมพ์ตัดในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเลคทรอนิกส มานานกว่า 7 ปี   

      นอกจากนี้ยังมีพี่ชาย ผู้ที่คลุกคลี อยู่ในวงการทำไดคัท สำหรับงาน บรรจุภัณฑ์ อีกกว่า 15 ปี

 

     จากประสบการณ์จากงานที่เราทำอยู่ บวกกับการมองเห็น แนวโน้มของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ตัด

(Diecutting tool/ Die) ที่ยังจำเป็นต้องใช้ และ ที่มีแนวโน้ม เติบโตมากขึ้น เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ประเภท

แม่พิมพ์ตัด (Diecutting Tool /Die)ทุกชนิด เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการ  ผลิตสินค้าต่างๆ

มากมาย  เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรม

ทางการเกษตร อุตสาหกกรรมก่อสร้าง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  สิ่งทอ  เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก เรียกว่าครบทั้งปัจจัยสี่ ในชีวิต

ปัจจุบัน  ทำให้เราสามารถเล็งเห็นได้ว่า ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแม่พิมพ์ตัด โน้มสูงเพิ่มขึ้น

เป็นลำดับ

        เราจึงเปิดดำเนินการจัดตั้ง บริษัท บุญศิริ ไดคัท แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด  เพื่อออกแบบ

และผลิตแม่พิมพ์ตัด (Diecutting tool/ Die) รวมทั้งประกอบงานชิ้นส่วน สำหรับรองรับ อุตสาหกรรม

ยานยนต์์ ,อิเล็คทรอนิกส์ ,เครื่องมือแพทย์ , แบตเตอรี่ ,อุตสาหกรรมก่อสร้าง , อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

บรรจุภัณฑ์ ,เครื่องประดับ และ อื่นๆ

 

                                             

  เป้าหมายธุรกิจ


     บริษัท บุญศิริ ไดคัท แอนด์ ออโต้พาร์ท  ( Boonsiri Diecut & Autopart Co.,Ltd. ) เราจะเป็นผู้นำ

ด้านการออกแบบ ผลิตไดคัท(Diecutting Tool /Die) และประอบชิ้นงาน ทุกประเภท โดยเราจะสร้างงาน

ที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยม ราคาย่อมเยาว์ และบริการรวดเร็วฉับไว ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

 

“ Think Quality and Service Mind “